Nasza szkoła

Czynne są trzy sobotnio-niedzielnych szkoły w Podwołoczyskach.Hałuszczyńcach i Skałacie uczy się w nich ponad 100 dzieci, konkursy recytatorskie czy też konkurs na najpiękniejszy wianek adwentowy mobilizują dzieci i młodzież i dają możliwiść myśleć i działać twórczo, w Podwołoczyskach pracują nauczycieli pani Oksana Szypak i Maria Krych, w Haluszczyńcach — Helena Kogutenko i w Skałacie — Helena Supińska

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami