Uroczyste obchody 90. Rocznicy bitwy pod Zadwóżem

Była piękna pogoda,przyroda najwyraźniej odpoczywa. Cisza i spokój. Można sobie woobrazić co było sprzed 90-ciu lat.

Też była piękna pogoda z tą różnicą że ziemia jęczała z bólu. Przyjmowała ciała tych, kturzy ją bronili.

Do Zadwóża na uroczystości przybyli Maria Mirecka — Loryć-siostra ks. Bronisława mireckiego, jednego z dwunastu cudem ocalałych w bitwie pod Zadwóżem, dostojni goście, pszestawiciele organizacij członkowskich z Drohobycza, Medenic, Mościsk, Strzałkowic, Starego Skałatu, Połupanówki, Hałuszczyniec,

Skałatu, Podwołoczysk, Tarnopola, Borysławia, Lwowa i innych miejscowości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą sw. w intencji poległych 17 sierpnia 1920 roku w bitwie pod Zadwóżem, a także w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami