Groby pradziada ocal od zapomnienia

Z 8 po 18 lipca 2017 roku na cmętarzach znajdujących się na terenie Towarzystwa Kultury Polskiej im.ks.B.mireckiego pracowali wolontarjusze z Polski , to była kolejna wyprawa dzieci i młodzieży "Groby pradziada ocal od zapomnienia". Do Podwołoczyska,Hałuszczyniec,Kaczanówki,Orzechowca przyjechały dzieci i opiekunowji z Kłodzka ,Mirczy i innych mnięscowości żeby pracować na starych grobach  Polaków którzy mieszkali na Kresach II RP.

 

 

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami