Konkurs “ Kresy 2016 „

29 października 2016 roku, w Towarzystwie Kultury Polskiej im ks.B.Mireckiego w Podwołoczyskach odbyły się eliminacje Konkursu „Kresy 2016". Poświęcony Adamowi Mickiewiczowi.

 Konkurs Recytatorski odbył się już po raz piąty w naszej Sobotnio- Niedzielnej Szkole. Uczestniczyło szereg uczniów, którzy regularnie uczęszczają na lekcje Języka polskiego.

Dzieci i młodzież zaprezentowały piękne wiersze polskich poetów. Po ogłoszeniu wyników jury każde dziecko dostało prezent od Towarzystwa Kultury Polskiej, a najlepsi wzieli udział w konkursie „Kresy 2016” we Lwowie

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami