Spotkanie dzieci z Polski z przedstawicieliami Rady miasta Podwołoczyska

W sobotę 8 lipca odbyło się spotkanie dzieci(wołontariusze) które przyjechali z Polski z Kłodska

Uczesniczące w akcji „Groby pradziada ocal od zapomnienia” z przedstawicielami Rady miasteczka Podwołoczyska.

            W tym spotkaniu uczestniczył głowa Rady (Mer) pan Witalij Dacko, a także p.Bogdan Hac, p.Taras Atamanczuk , p.Oleg Zbryk , Jerzy Mokrij. Spotkanie odbyło się w Szkole Sobotnio-Niedzielnej przy T K P im ks.B.Mireckiego.

            Pan Witalij Dacko podziękował dziecią i młodzieży że zechcieli uczestniczyć w tak wspaniałej Akcji,zamiast tego żeby odpoczywać dzieci zechciały przyjechać pracować na starych cmętarzach w Podwołoczyskach,Kaczanówce,Hałuszczyńcach.Orzechowcu.

            Pan Jerzy Mokrij zrobił krótki ekskurs po Historii naszego kraju,dużo opowiedział o wybitnych postaciach Podwołoczyska.

            Pani Maria Krych opowiedziała o Towarzystwie Kultury Polskiej , a zwłaszcza o jego patronie ks. Bronisławie Mireckim. Zakończyło się spotkanie w bardzo miłej i ciepłej atmosferzy , pan Bogdan Hac wrenczył każdemu dziecku i dorosłym upominki o Podwołoczyskach,wszystkie zapraszali naszych gości do nas na przyszły rok.

            

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami