Wyjazd na wakacje w Polski.

Uczniowie  Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy Towarzystwie im.ks.B.Mireckiego 01.07.2016 r.pojechali do Polski na wakacje, ten wyjazd edukacyjno – wypoczynkowy finansowane  w ramach projektu 'Biało Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju  edukacji polskiej na Ukrainie" współfinansowanego w ramach sprawowania
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

              

Do Polski pojechli najaktywniejsi uczniowie

 

Albina

Zielińska

Wiktoria

Kozłowska

Karina

Gładysz

Ilona

Sawycz

Julia

Dumańska

Andrzej

Kowalczuk

Irena

Bogusz

Olga

Czura

Luba

Kot

Andrzej

Kurnicki

Opiekunem grupy pojechała  mama naszej uczennicy Inna Gładysz

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami