Dyktando języka polskiego na Ukrainie.

21 maja 2016 roku był przeprowadzony przy wsparciu Fundacji „Wolność i Demokracja” i Biało-Czerwone A B C w wielkich miastach Ukrainy był przeprodzony Dyktando,dzieci którzy uczą się języka polskiego na Ukrainie.

            Dzieci chodzonce do Sobotnio-Niedzielnej Szkoły w Podwołoczyskach byli zaproszeni na Dyktando  do Tarnopola.Organizatorzy przeprowadzili go w Tarnopolskim Uniwerrsytecie Pedagogicznym im.W Hnatiuka,od naszej Szkoły wzięli udział 12 uczniów.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami