„Kresy 2015”

XXIV Konkurs Recytatorski

      im. Adama Mickiewicza

           „Kresy 2015”

w 160 rocznicę śmierci Adama Mickiewicza

07 listopada 2015

Dzisiaj, 7 listopada, w Towarzystwie Kultury Polskiej im ks.B.Mireckiego w Podwołoczyskach odbyły się eliminacje Konkursu „Kresy 2015". Poświęcony Adamowi Mickiewiczowi Konkurs Recytatorski odbył się już po raz czwarty w naszej Sobotnio- Niedzielnej Szkole. Uczestniczyło szereg uczniów, którzy regularnie uczęszczają na lekcje języka polskiego.

Dzieci i młodzież zaprezentowały piękne wiersze polskich poetów. Dedykowali uczniowie swe wiersze do Dnia Niepodległości Polski, który Polacy całego świata obchodzić będą 11 listopada. Po ogłoszeniu wyników jury każde dziecko dostało prezent od Towarzystwa Kultury Polskiej.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami