ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

05 września 2015

W sobotę 5 września 2015r. uczniowie Szkoły Sobotnio – Niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Podwołoczyskach przywitali nowy rok szkolny 2015/2016. Jest to kolejny rok dający szansę na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń.

Uczestniczyli w tej Uroczystości uczniowie, rodzice, nauczyciel i kerownik Sobotnio-Niedzielnej Szkoły

Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich przybyłych na uroczystość, życząc wszystkim powodzenia i zdrowia. Następnie uczniowie poznali plan lekcji, nauczycielkę i otrzymali niezbędne do nauki artykuły szkolne.

Życzymy Wam, Drodzy Uczniowie, mnóstwa sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń i radosnych chwil spędzonych w gronie przyjaciuł.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami