św.Mokołaj w Szkołach

9 i 10 grudnia 2017 roku do  Sobotnio-Niedzielnych Szkólek ( Podwołoczyska i Kołodziejówka ) przyjechał św.Mikołaj.

Dzieci i rodzicy  na niego czekali i zostali bardzo zadowoleni przyjazdem św.Mikołaja.

Więcej…

Odnowienie grobu ks.B.Mireckiego

Przy pomocy Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" został odnowiony pomnik Wielkiego Polaka ks.B.Mireckiego na cmętarzu parafjalnym w Hałuszczyńcach,który walczył o Niepodległość Polski,a potem został na zawsze na Kresach z Polakami,a także ks.Aleksandra Paneka w setną rocznicy jego śmierci.

Więcej…

Dzień Niepodległości Polski

11 listopada 2017 roku w Szkolach Sobotnio-Niedzielnych przy T K P w Podwołoczyskach i Kołodziejówce

odbyło wielkie święto 99 -rocznica Niepodległości Polski.

Tu w szkolach zebrali się uczniowie , nauczyciele i rodzice został zaproszony ks.Piotr  żeby świętować razem to wielkie święto dla Polski i polaków mieszkających poza granicami kraju.

Dyrektor szkoły Pani Maria Krych zrobiła krótki ekskurs po Historii Polski i jej drogi do Niepodleglości,uczniowie przygotowali patriotyczne wiersze ,a nauczycielki Języka i Literatury polskiej Pani Helena Kogutenko  i Pani Maria Byndas przeprowadziły konkurs wiedzy o Polsce ,zaśpiewali Hymn Polski

Więcej…

Goście z Florydy

20 lipca 2017 roku na grób ks.Bronisława Mireckiego który jest pochowany w Hałuszczyńcach przyjechaly  goście z Polski i USA (Florydy) Krystyna Markut Danuta Skalska dzięnikarka  prowadząca "Lwowską Fale" i  inne goście.Także grób swojego brata ks.B.Mireckiego odwiedziła  Pani Maria Mirecka-Loryś która ma jusz ponad 100 lat

 

Więcej…

Strona 3 z 16

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami