XXIІ KONKURS RECYTATORSKI «K R E S Y» 2013

Dzisiaj, 9 listopada, w Towarzystwie Kultury Polskiej w Podwołoczyskach i Hałuszczyńcach odbyły się eliminacje Konkursu „Kresy 2013". Poświęcony Adamowi Mickiewiczowi konkurs poetycki odbył się już po raz drugi w naszym Towarzystwie. Uczestniczyło w nim ponad 40 uczniów, którzy regularnie uczęszczają na lekcje języka polskiego.

Tegoroczne poetyckie zmagania oceniała komisja, w skład której weszli: przewodnicząca Towarzystwa – pani Maria Krych, zastępca pani prezes TKP – pani Maria Wojciechowska - Czura, nauczycielki języka polskiego – pani Helena Supińska i pani Mariana Wołoszyn

Dzieci i młodzież zaprezentowały piękne wiersze polskich poetów. Dedykowali uczniowie swe wiersze do Dnia Niepodległości Polski, który Polacy całego świata obchodzić będą 11 listopada. Po ogłoszeniu wyników jury każde dziecko dostało prezent od Towarzystwa.

Więcej…

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w szkole sobotnio-niedzielnej języka polskiego w TKP w Podwołoczyskach i Hałuszczyńcach.

7 września 2013 roku uczniowie szkoły języka polskiego przy TKP w Podwołoczyskach i Hałuszczyńcach rozpoczęli kolejny rok szkolny. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą rozpoczęła prezes TKP pani Maria Krych, która serdecznie przywitała wszystkich uczniów i życzyła im dużo enruzjazmu i dobrych ocen. Następnie uczniowie napisali krótki test, który umożliwił podział na grupy językowe. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2013/2014 wszystkich uczniów było podzielono na dwie grupy. Wszyscy obecni także otrzymali miłe niespodzianki– niezbędne dla nauki artykuły szkolne.

Więcej…

5-ta rocznica T K P

Towarzystwo Kultury Polskiej im. ks. Bronisława Mireckiego w Podwołoczyskach powstało w 2008r. Do Towarzystwa należą filialne towarzystwa w miejscowościach rejonu Podwołoczyskiego – Hałuszczyńce, Skałat, Kołodziejówka także do Towarzystwa należą pojedyncze osoby z Dorofijówki, Kaczanówki, Orzechowca.

Uroczystości związane z 110 rocznicą urodzin ks.B.Mireckiego i 5-tą rocznicą T K P były połączone i odbyły się w Hałuszczyńcach ze względu na to, że ks. B.Mirecki pochowany na cmentarzu w Hałuszczyńcach.

Więcej…

Goście z Polski i Florydy

27 lipca b.r. TKP im. ks. B. Mireckiego w Podwołoczyskach odwiedziła grupa Rodaków z Polski i z Florydy (USA). Wśród osób odwiedzających była siostrą ks. Bronisława Mireckiego, pani Maria Mirecka-Loryś. Po mimo swego sędziwego wieku pani, Loryś i w tym roku przyjeżdża, aby nawiedzić grób swojego brata na cmentarzu w Hałuszczyńcach. Pani Maria odwiedza miejscowych kapłanów i Polaków, wśród których pracował śp. ks. Mirecki. Jako osoby towarzyszący byłi pani Danuta Skalska z Bytomia i Krystyna Markut z Florydy (U S A)

Więcej…

Strona 10 z 15

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami