Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

W dniu 2 maja 2015 roku w naszej sobotnio-niedzielnej szkole języka polskiego w Podwołoczysku i w Hałuszczyńcach przy TKP odbyła się akademia z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Celem tej niecodziennej lekcji historii było przypomnienie młodzieży okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po amerykańskiej) nowoczesnej Ustawy Rządowej oraz podkreślenie znaczenia wyżej wymienionego wydarzenia dla dalszych losów polskiego narodu.

W uroczystościach wzięli udział ucznowie, nauczyciele, rodzice, no i oczywiście prezes TKP pani Maria Krych. Odbył się tematyczny występ poparty śpiewem polkich pieśni patriotycznych. Uczniowie szkoły przedstawili historię uchwalenia konstytucji, jej znaczenie dla Polski dawniej oraz współcześnie. Podczas uroczystości przypomniano najważniejsze fakty historyczne, które poprzedzały nastanie tej pierwszej w Europie demokratycznej ustawy zasadniczej XVIII wieku. Konstytucję tę obchodzono już w czasie zaborów, a i w okresie międzywojennym każda kolejna rocznica była wielkim świętem państwowym. Jednak w czasach Polski Ludowej zaprzestano obchodzenia uroczystości, ale po dwunastu latach Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przywrócił jako święto państwowe dzień 3 maja. Nasza szkoła także kontynuuje te tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii.

W inscenizacji uczniowie zwrócili również uwagę na fakt, iż współcześni Polacy, żyjąc w zawrotnym tempie, na plan pierwszy wysuwają teraźniejszość. Snują plany na przyszłość, często nie pamiętając o przeszłości. A przecież Jan Paweł II powiedział kiedyś; ,,Naród, który zapomina o historii własnej Ojczyzny, traci swoją tożsamość ( …). Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.".

Na koniec głos zabrała pani prezes, która podziękowała uczniom oraz nauczycielom za przygotowanie uroczystości oraz rozdała wszystkim uczestnikom miłe upominki.

Więcej…

Dyżur konsularny w Podwołoczyskach

23 marca2015 rokuodbył się w Podwołoczyskachw Towarzystwie Kultury Polskiej im.ks.B.Mireckiego dyżur Konsula RP w Łucku gdie zostały przyjmowane dokumenty na Kartę Polaka.

Tym razem głównymi interesentami byli dzieci,rodzicy których posiadają Katry Polaka.

Więcej…

Mikołaj w szkole

W sobotę, 6 grudnia 2014 roku, do Sobotnio-niedzielnej szkoły przy TKP im.Bronisława Mireckiego w Podwołoczyskach, a 7 grudnia 2014 roku do Hałuszczyniec dotarł Święty Mikołaj. Udało mu się   spotkać się z dziećmi, ich rodzicami i dziadkami w sposób niewidoczny, bo poprzez modlitwę, ale w sposób jednak odczuwalny, bo każde dziecko odczuwało ciepło i miłość płynące od wielkiego Świętego. Spotkanie, zorganizowane przez Towarzystwo, miało na celu przygotować dzieci do przedświątecznego czasu Bożego Narodzenia.

Na wszystkich uczestników spotkania czekały „pomocnicy” świętego Mikołaja, czyli: prezes Towarzystwa  Maria Krych i nauczycieli języka polskiego  Helena Supińska oraz Marianna Wołoszyn.

Wszyscy uczniowie szkół przygotowali wiersze-modlitwy do świętego Mikołaja, które recytowały z wielkim zapałem i zamiłowaniem. Na koniec spotkania wszyscy w sercu jeszcze raz zwrócili się do Świętego, mając nadzieję, że nie zapomni o nich również za rok.

Więcej…

KONKURS RECYTATORSKI „KRESY 2014” IM. ADAMA MICKIEWICZA

W niedzielę 9 listopada 2014 roku w Szkole Sobotnio – Niedzielnej przy TKP w Podwołoczyskach,a 16 listopada 2014 roku w Hałuszczyńcach odbył się Konkurs Recytatorski „Kresy 2014” im. Adama Mickiewicza,przyuroczony do Dnia Niepodległości Polski

W konkursie wzięli udział uczniowie z tych dwuch szkół. Recytację ponad 40 uczestników, w trzech kategoriach wiekowych, oceniało jury w składzie: pani Marii Krych – prezesa Towarzystwa, pani Marii Wojciechowskiej – zastępcy prezesa TKP oraz nauczycieli języka polskiego Helena Bereza i Mariana Wołoszyn. Wszystkich zebranych przywitała pani Maria Krych, która skierowała słowo wstępne do przybyłych uczestników i rodziców.

Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani, poziom recytacji był wysoki, najlepsi otrzymali piękne nagrody.

A oto Lista Laureatów:


I miejsce – Olga Czura i Sołomija Pańkiw oraz Wiktoria Osuch


II miejsce – Albina Zielińska i Andrzej Kowalczuk oraz Wiktoria Kozłowska


III miejsce – Natalia Saczenko i Janina Sławśka

Więcej…

Strona 7 z 15

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami