Sw.Mikołaj w szkołach

W sobotę, 5 grudnia 2015 roku, do Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy TKP im.Bronisława Mireckiego w Podwołoczyskach i Kołodziejówce dotarł Święty Mikołaj.

Udało mu się   spotkać się z dziećmi, ich rodzicami i dziadkami w sposób niewidoczny, bo poprzez modlitwę, ale w sposób jednak odczuwalny, bo każde dziecko odczuło ciepło i miłość płynące od wielkiego Świętego. Spotkanie, zorganizowane przez Towarzystwo, miało na celu przygotować dzieci do przedświątecznego czasu Bożego Narodzenia.

Na wszystkich uczestników spotkania czekały „pomocnicy” świętego Mikołaja, czyli: prezes Towarzystwa  Maria Krych i nauczyciele języka polskiego  Helena Kogutenko  oraz Maria Byndas.

Wszyscy uczniowie szkół przygotowali wiersze-modlitwy do świętego Mikołaja, które recytowały z wielkim zapałem i zamiłowaniem. Na koniec spotkania wszyscy dzieci  jeszcze raz zwrócili się z prośbą do Świętego Mikołaja że nie zapomni o nich również za rok.

Więcej…

„Kresy 2015”

XXIV Konkurs Recytatorski

      im. Adama Mickiewicza

           „Kresy 2015”

w 160 rocznicę śmierci Adama Mickiewicza

07 listopada 2015

Dzisiaj, 7 listopada, w Towarzystwie Kultury Polskiej im ks.B.Mireckiego w Podwołoczyskach odbyły się eliminacje Konkursu „Kresy 2015". Poświęcony Adamowi Mickiewiczowi Konkurs Recytatorski odbył się już po raz czwarty w naszej Sobotnio- Niedzielnej Szkole. Uczestniczyło szereg uczniów, którzy regularnie uczęszczają na lekcje języka polskiego.

Dzieci i młodzież zaprezentowały piękne wiersze polskich poetów. Dedykowali uczniowie swe wiersze do Dnia Niepodległości Polski, który Polacy całego świata obchodzić będą 11 listopada. Po ogłoszeniu wyników jury każde dziecko dostało prezent od Towarzystwa Kultury Polskiej.

Więcej…

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

05 września 2015

W sobotę 5 września 2015r. uczniowie Szkoły Sobotnio – Niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Podwołoczyskach przywitali nowy rok szkolny 2015/2016. Jest to kolejny rok dający szansę na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń.

Uczestniczyli w tej Uroczystości uczniowie, rodzice, nauczyciel i kerownik Sobotnio-Niedzielnej Szkoły

Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich przybyłych na uroczystość, życząc wszystkim powodzenia i zdrowia. Następnie uczniowie poznali plan lekcji, nauczycielkę i otrzymali niezbędne do nauki artykuły szkolne.

Życzymy Wam, Drodzy Uczniowie, mnóstwa sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń i radosnych chwil spędzonych w gronie przyjaciuł.

Więcej…

95 rocznica Bitwy pod Zadwórzem (Polskie Termopile)

Jak 300 Spartan zatrzymało armię perską pod Termopilami, tak 330 lwowskich "Orląt" w dniu 17 sierpnia 1920 r. zatrzymało Konną Armię Budionnego pod Zadwórzem koło Lwowa.

W sierpniu 1920 r. na Polskę centralną nacierały dwie wielkie formacje bolszewickie: Front Zachodni, dowodzony przez Michała Tuchaczewskiego, oraz Front Południowo-Zachodni, dowodzony przez Aleksandra Jegorowa, którego wszechwładnym komisarzem politycznym był Józef Stalin. Obie formacje miały połączyć się ze sobą, aby zdobyć Warszawę. Najsilniejszym elementem drugiego z tych Frontów była słynna Konarmia, czyli Pierwsza Armia Konna, dowodzona przez Siemiona Budionnego.

Konna Armia walczyła najpierw z wojskami „białych”. W 1920 r. została skierowana na Wołyń. W czerwcu tegoż roku wybiła do nogi polski garnizon w Żytomierzu oraz spaliła żywcem kilkuset rannych wraz z siostrami Czerwonego Krzyża w szpitalu w Berdyczowie. Dokonała też pogromów na Żydach. Następnie ruszyła na Lwów, który zamierzała zdobyć z marszu. 17 sierpnia pod Zadwórzem, 30 km. od Lwowa, drogę zagrodziło jej 330 lwowskich ochotników, zwanych "Orlętami", dowodzonych przez kpt. Bolesława Zajączkowskiego. Zażarta bitwa trwała 11 godzin. Prawie  wszyscy obrońcy zginęli, tak jak Spartanie pod Termopilami, ale wróg Lwowa nie zdobył. Co więcej, nie zdążył z pomocą dla wojsk Tuchaczewskiego, które w tym czasie kontratakowały polskie dywizje .

15 sierpnia w Towarzystwie Kultury Polskiej im.k.B.Mireckiego przeżyliśmy  Uroczystość

która rozpoczęła się Mszą śwętą w kościele p.w.sw.Zofii w Podwołoczyskach,po Mszy sw.

Organizatorzy przeprowadziły krótki ekskurs po historii Polski,a także przybliżyli postać Patrona Towarzystwa –Patriotę,żołnieża,księdza - Bronisława Mireckiego, walczącego pod Zadwórzem.

Więcej…

Strona 6 z 15

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami