Dzień Niepodległośco Polski

12 listopada 2016 roku w Szkole Sobotnio-Niedzielnej przy T K P w Podwołoczyskach

odbyło wielkie święto „Dzień Niepodległości Polski”.

Tu w szkole zebrali się uczniowie , nauczyciele i rodzice żeby świętować razem to wielkie święto dla Polski i polaków mieszkających poza granicami kraju.

Dyrektor szkoły Pani Maria Krych zrobiła krótki ekskurs po Historii Polski i jej drogi do Niepodleglości,uczniowie przygotowali patriotyczne wiersze ,a nauczycielka Języka i Literatury polskiej Pani Helena Kogutenko przeprowadziła konkurs wiedzy o Polsce i Ukrainie.

Więcej…

Konkurs “ Kresy 2016 „

29 października 2016 roku, w Towarzystwie Kultury Polskiej im ks.B.Mireckiego w Podwołoczyskach odbyły się eliminacje Konkursu „Kresy 2016". Poświęcony Adamowi Mickiewiczowi.

 Konkurs Recytatorski odbył się już po raz piąty w naszej Sobotnio- Niedzielnej Szkole. Uczestniczyło szereg uczniów, którzy regularnie uczęszczają na lekcje Języka polskiego.

Dzieci i młodzież zaprezentowały piękne wiersze polskich poetów. Po ogłoszeniu wyników jury każde dziecko dostało prezent od Towarzystwa Kultury Polskiej, a najlepsi wzieli udział w konkursie „Kresy 2016” we Lwowie

Więcej…

Rok szkolny 2016/2017 Sobotnio-Niedzielnej Szkoly w Podwołoczyskach

Rok szkolny 2016/2017 w Sobotnio-Niedzielnej Szkole w Podwołoczyskach rozpoczą się czytaniem Henkyka Siękiewicza "Quo vadis",dzieci i dorośli czytali i oglądali film.

Prezes T K P im.ks.B.Mireckiego Pani Maria Krych przywitała wszystkich dzieci i rodziców z początkiem roku szkolnego,a nauczycielka języka i literatury polskiej Pani Helena Kogutenko podzieliła dzieci i młodzież na grupy zgodnie z ich wiedzą.

Dzieci i młodzież dostali prezenty na rozpoczęcie roku szkolnego.

Więcej…

Spotkanie dzieci z Polski z przedstawicieliami Rady miasta Podwołoczyska

W sobotę 8 lipca odbyło się spotkanie dzieci(wołontariusze) które przyjechali z Polski z Kłodska

Uczesniczące w akcji „Groby pradziada ocal od zapomnienia” z przedstawicielami Rady miasteczka Podwołoczyska.

            W tym spotkaniu uczestniczył głowa Rady (Mer) pan Witalij Dacko, a także p.Bogdan Hac, p.Taras Atamanczuk , p.Oleg Zbryk , Jerzy Mokrij. Spotkanie odbyło się w Szkole Sobotnio-Niedzielnej przy T K P im ks.B.Mireckiego.

            Pan Witalij Dacko podziękował dziecią i młodzieży że zechcieli uczestniczyć w tak wspaniałej Akcji,zamiast tego żeby odpoczywać dzieci zechciały przyjechać pracować na starych cmętarzach w Podwołoczyskach,Kaczanówce,Hałuszczyńcach.Orzechowcu.

            Pan Jerzy Mokrij zrobił krótki ekskurs po Historii naszego kraju,dużo opowiedział o wybitnych postaciach Podwołoczyska.

            Pani Maria Krych opowiedziała o Towarzystwie Kultury Polskiej , a zwłaszcza o jego patronie ks. Bronisławie Mireckim. Zakończyło się spotkanie w bardzo miłej i ciepłej atmosferzy , pan Bogdan Hac wrenczył każdemu dziecku i dorosłym upominki o Podwołoczyskach,wszystkie zapraszali naszych gości do nas na przyszły rok.

            

Więcej…

Strona 4 z 15

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami