Kontakt

 1. Twoje imię*
  Wprowadź swoje imię
 2. Numer telefonu
  Wprowadź numer telefonu
 3. E-mail*
  Wprowadź E-mail
 4. Temat*
  Wprowadź wiersz tematu
 5. Tekst*
  Wprowadź tekst
 6. Umieść zaznaczenie w polu.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
 • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
 • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
 • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
 • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami