Coroczna ekumeniczna droga krzyżowa w Hałuszczyńcach

Prawie od czterych lat prowadzimy Drogę Krzyżową w Hałuszczyńcach razem z parafjinami z cerkwi grecko-katoliskiej i prawosławnej, modlimy się po kilka stacji koło kościoła i obu cerkwi.

Więcej…

Poświencenie nowej klasy sobotnio-niedzielnej szkoły

Klasa w Domu polskim jusz nie mieściła dzieci ktury uczą się języka polskiego w szkole przy Towarzystwie Kultury Polskiej i wynikła taka potszeba wyremontowania nowej klasy. Remont był przeprowadzony przy wsparciu  ks. Michała Bajcara (pochodzi z Hałuszczyniec) i ruwniesz prywatnych sponsorów i członków Towarzystwa.

Dzieci się bardzo usieszyły że mają taką wspaniałą klasę-jasną i dużą.

Więcej…

Strona 26 z 29

<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami