Powstanie Domu Polskiego

Nedaleko kościoła w Podwołoczyskach był do sprzedania prywatny dom, członkowie TKP postanowiłi przenieść siedzibę Towarzystwa bliżej kościoła do tego domu przy ul. Tarnopolska, 9.

W sierpniu przyprowadziliśmy remont w środku budynku i tak powstał  „Polski Dom” w Podwołoczyskach.

W  Domu Polskim znajduje się szkoła sobotnio-niedzielna,biblioteka i siedziba Towarzystwa.

Więcej…

Poświencenie pamątkowej tablicy i miejsca męczeńskiej śmierci ks. Waleriana

Poświencenie pamątkowej tablicy i miejsca męczeńskiej śmierci ks. Waleriana Rabbe ze Skałatu, który zginął  śmiercą meńczeńską  w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918 roku (wrzesień 2010 r.)

Więcej…

Strona 25 z 27

<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami