Uroczystości 25 rocznicy

31 maja 2012 roku członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej im.ks.Bronisława Mireckiego w Hałuszczyńcach witali swojego duszpasterza Michała Jaworskiego z 25-ą rocznicą świenceń kapłańskich,tatże pszyszli przywitać ks.Michała goście „specialni”-dzieci z miejscowego przedszkola „Słoneczko”.

Wszyscy razem życzyli  mu dożo zdrowia i sukcesu na cienszkiej drodze zbawienia ludzkich dusz.

Więcej…

Pierwsza komunia dzieci członków TKP z Hałuszczyniec

13 maja 2012 r Wiktoria Kozłowska córka Ireny i Jana Kozłowskich i Witalik Kusznir syn Raisy Włodzimierza członków TKP przystąpiły po raz piewszy do Komunii Swętej w kościele  p.w. Jana Chrzciciela w Hałuszczyńcach.

Więcej…

Strona 25 z 29

<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami