Piewsza komunia w Podwołoczyskach

10 czerwca 2010 roku w Podwołoczyskach w parafii sw. Zofii odbyło się wielkie święto,dzieci członków Towarzystwa Kultury Polskiej im.ks.Bronisława Mireckiego po raz pierwszy przystąpili do komunii świętej.

Więcej…

Podróż do Kamieńca na Podolu

7 czerwca 2012 roku Torarzystwo Kultury Polskiej im ks. Bronisława Mireckiego zorgonizowało wyjazd dzieci i młodzieży do Perłki naszego Podola – Kamieńca – Podolskiego.

Dzieci zobaczyłi zamek w Kamieńcu,a także stare miasto, namacalnie przebliżyli się do Historii Polski, byli przejmowani przez „Władze” miasta Kamieńca.

Więcej…

Strona 24 z 29

<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami