"Gdzie strumyk płynie z wolna...",

"Gdzie strumyk płynie z wolna...", czyli o tym,
jak pożegnaliśmy
rok szkolny 2012/2013

W dniu 1 czerwca 2013 roku na prowadzonych przy Podwołoczyskim Towarzystwie Kultury Polskiej imienia ks. B. Mireckiego kursach języka polskiego uroczyście obchodzono zakończenie roku szkolnego.

Uczestnicy kursów w radosnym nastroju zawitali do siedziby TKP. Tu, w sali szkolnej, zebrali się Prezes TKP pani Maria Krych, nauczycielka pani Helena Supińska, słuchacze kursów języka polskiego oraz ich rodzice.

Więcej…

Mikołajki!

W sobotę, 8 grudnia 2012 roku, do Sobotniej szkoły języka polskiego przy TKP im.Bronisława Mireckiego w Podwołoczyskach, a 12 grudnia 2012 roku do Hałuszczyniec dotarł Święty Mikołaj. Udało mu się to mimo zimna i spotkał się z dziećmi, ich rodzicami i dziadkami w sposób niewidoczny, bo poprzez modlitwę, ale w sposób jednak odczuwalny, bo każde dziecko odczuwało ciepło i miłość płynące od wielkiego Świętego. Spotkanie, zorganizowane przez Towarzystwo, miało na celu przygotować dzieci do przedświątecznego czasu Bożego Narodzenia.

Więcej…

Strona 21 z 29

<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami