Groby pradziada ocal od zapomnienia

Z 8 po 18 lipca 2017 roku na cmętarzach znajdujących się na terenie Towarzystwa Kultury Polskiej im.ks.B.mireckiego pracowali wolontarjusze z Polski , to była kolejna wyprawa dzieci i młodzieży "Groby pradziada ocal od zapomnienia". Do Podwołoczyska,Hałuszczyniec,Kaczanówki,Orzechowca przyjechały dzieci i opiekunowji z Kłodzka ,Mirczy i innych mnięscowości żeby pracować na starych grobach  Polaków którzy mieszkali na Kresach II RP.

Więcej…

Dzień Polski w Tarnopolu

20 maja 2017 roku w Tarnopolu odbyło się święto "Dzień Polski"

w którym wzeli udział człąkowie Towarzystwa Kultury Polskiej im.ks.Bronisława Mireckiego oraz uczniowie ze Sobotnio-Niedzielnej Szkoły

Więcej…

Strona 3 z 27

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami