5-ta rocznica T K P

Towarzystwo Kultury Polskiej im. ks. Bronisława Mireckiego w Podwołoczyskach powstało w 2008r. Do Towarzystwa należą filialne towarzystwa w miejscowościach rejonu Podwołoczyskiego – Hałuszczyńce, Skałat, Kołodziejówka także do Towarzystwa należą pojedyncze osoby z Dorofijówki, Kaczanówki, Orzechowca.

Uroczystości związane z 110 rocznicą urodzin ks.B.Mireckiego i 5-tą rocznicą T K P były połączone i odbyły się w Hałuszczyńcach ze względu na to, że ks. B.Mirecki pochowany na cmentarzu w Hałuszczyńcach.

Więcej…

Goście z Polski i Florydy

27 lipca b.r. TKP im. ks. B. Mireckiego w Podwołoczyskach odwiedziła grupa Rodaków z Polski i z Florydy (USA). Wśród osób odwiedzających była siostrą ks. Bronisława Mireckiego, pani Maria Mirecka-Loryś. Po mimo swego sędziwego wieku pani, Loryś i w tym roku przyjeżdża, aby nawiedzić grób swojego brata na cmentarzu w Hałuszczyńcach. Pani Maria odwiedza miejscowych kapłanów i Polaków, wśród których pracował śp. ks. Mirecki. Jako osoby towarzyszący byłi pani Danuta Skalska z Bytomia i Krystyna Markut z Florydy (U S A)

Więcej…

Strona 20 z 29

<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami