Poświęcenie pomnika sw.Janu Pawłu II.

4 lipca 2014 roku do kościoła p.w.sw.Zofii w Podwołoczyskach  był  zaproszony  

Jego Ekscelencja ks. Abp Mieczysław Mokrzycki dla poświęcenia pomnika sw.Jana Pawła II.

Więcej…

Zakonczenie szkoły, W A K A C J E!!!

Zakonczenie szkoły sobotnio-niedzielnej pszypadło na Dień DZIECKA,

Dzieci na zakonczenie szkoły przygotowały krótką akademie,dostały Zaświadczenia szkolne i prezenty.

Więcej…

Strona 10 z 23

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami