95 rocznica Bitwy pod Zadwórzem (Polskie Termopile)

Jak 300 Spartan zatrzymało armię perską pod Termopilami, tak 330 lwowskich "Orląt" w dniu 17 sierpnia 1920 r. zatrzymało Konną Armię Budionnego pod Zadwórzem koło Lwowa.

W sierpniu 1920 r. na Polskę centralną nacierały dwie wielkie formacje bolszewickie: Front Zachodni, dowodzony przez Michała Tuchaczewskiego, oraz Front Południowo-Zachodni, dowodzony przez Aleksandra Jegorowa, którego wszechwładnym komisarzem politycznym był Józef Stalin. Obie formacje miały połączyć się ze sobą, aby zdobyć Warszawę. Najsilniejszym elementem drugiego z tych Frontów była słynna Konarmia, czyli Pierwsza Armia Konna, dowodzona przez Siemiona Budionnego.

Konna Armia walczyła najpierw z wojskami „białych”. W 1920 r. została skierowana na Wołyń. W czerwcu tegoż roku wybiła do nogi polski garnizon w Żytomierzu oraz spaliła żywcem kilkuset rannych wraz z siostrami Czerwonego Krzyża w szpitalu w Berdyczowie. Dokonała też pogromów na Żydach. Następnie ruszyła na Lwów, który zamierzała zdobyć z marszu. 17 sierpnia pod Zadwórzem, 30 km. od Lwowa, drogę zagrodziło jej 330 lwowskich ochotników, zwanych "Orlętami", dowodzonych przez kpt. Bolesława Zajączkowskiego. Zażarta bitwa trwała 11 godzin. Prawie  wszyscy obrońcy zginęli, tak jak Spartanie pod Termopilami, ale wróg Lwowa nie zdobył. Co więcej, nie zdążył z pomocą dla wojsk Tuchaczewskiego, które w tym czasie kontratakowały polskie dywizje .

15 sierpnia w Towarzystwie Kultury Polskiej im.k.B.Mireckiego przeżyliśmy  Uroczystość

która rozpoczęła się Mszą śwętą w kościele p.w.sw.Zofii w Podwołoczyskach,po Mszy sw.

Organizatorzy przeprowadziły krótki ekskurs po historii Polski,a także przybliżyli postać Patrona Towarzystwa –Patriotę,żołnieża,księdza - Bronisława Mireckiego, walczącego pod Zadwórzem.

Więcej…

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

W dniu 2 maja 2015 roku w naszej sobotnio-niedzielnej szkole języka polskiego w Podwołoczysku i w Hałuszczyńcach przy TKP odbyła się akademia z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Celem tej niecodziennej lekcji historii było przypomnienie młodzieży okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po amerykańskiej) nowoczesnej Ustawy Rządowej oraz podkreślenie znaczenia wyżej wymienionego wydarzenia dla dalszych losów polskiego narodu.

W uroczystościach wzięli udział ucznowie, nauczyciele, rodzice, no i oczywiście prezes TKP pani Maria Krych. Odbył się tematyczny występ poparty śpiewem polkich pieśni patriotycznych. Uczniowie szkoły przedstawili historię uchwalenia konstytucji, jej znaczenie dla Polski dawniej oraz współcześnie. Podczas uroczystości przypomniano najważniejsze fakty historyczne, które poprzedzały nastanie tej pierwszej w Europie demokratycznej ustawy zasadniczej XVIII wieku. Konstytucję tę obchodzono już w czasie zaborów, a i w okresie międzywojennym każda kolejna rocznica była wielkim świętem państwowym. Jednak w czasach Polski Ludowej zaprzestano obchodzenia uroczystości, ale po dwunastu latach Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przywrócił jako święto państwowe dzień 3 maja. Nasza szkoła także kontynuuje te tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii.

W inscenizacji uczniowie zwrócili również uwagę na fakt, iż współcześni Polacy, żyjąc w zawrotnym tempie, na plan pierwszy wysuwają teraźniejszość. Snują plany na przyszłość, często nie pamiętając o przeszłości. A przecież Jan Paweł II powiedział kiedyś; ,,Naród, który zapomina o historii własnej Ojczyzny, traci swoją tożsamość ( …). Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.".

Na koniec głos zabrała pani prezes, która podziękowała uczniom oraz nauczycielom za przygotowanie uroczystości oraz rozdała wszystkim uczestnikom miłe upominki.

Więcej…

Strona 10 z 26

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami