Mikołaj w szkole

W sobotę, 6 grudnia 2014 roku, do Sobotnio-niedzielnej szkoły przy TKP im.Bronisława Mireckiego w Podwołoczyskach, a 7 grudnia 2014 roku do Hałuszczyniec dotarł Święty Mikołaj. Udało mu się   spotkać się z dziećmi, ich rodzicami i dziadkami w sposób niewidoczny, bo poprzez modlitwę, ale w sposób jednak odczuwalny, bo każde dziecko odczuwało ciepło i miłość płynące od wielkiego Świętego. Spotkanie, zorganizowane przez Towarzystwo, miało na celu przygotować dzieci do przedświątecznego czasu Bożego Narodzenia.

Na wszystkich uczestników spotkania czekały „pomocnicy” świętego Mikołaja, czyli: prezes Towarzystwa  Maria Krych i nauczycieli języka polskiego  Helena Supińska oraz Marianna Wołoszyn.

Wszyscy uczniowie szkół przygotowali wiersze-modlitwy do świętego Mikołaja, które recytowały z wielkim zapałem i zamiłowaniem. Na koniec spotkania wszyscy w sercu jeszcze raz zwrócili się do Świętego, mając nadzieję, że nie zapomni o nich również za rok.

Więcej…

KONKURS RECYTATORSKI „KRESY 2014” IM. ADAMA MICKIEWICZA

W niedzielę 9 listopada 2014 roku w Szkole Sobotnio – Niedzielnej przy TKP w Podwołoczyskach,a 16 listopada 2014 roku w Hałuszczyńcach odbył się Konkurs Recytatorski „Kresy 2014” im. Adama Mickiewicza,przyuroczony do Dnia Niepodległości Polski

W konkursie wzięli udział uczniowie z tych dwuch szkół. Recytację ponad 40 uczestników, w trzech kategoriach wiekowych, oceniało jury w składzie: pani Marii Krych – prezesa Towarzystwa, pani Marii Wojciechowskiej – zastępcy prezesa TKP oraz nauczycieli języka polskiego Helena Bereza i Mariana Wołoszyn. Wszystkich zebranych przywitała pani Maria Krych, która skierowała słowo wstępne do przybyłych uczestników i rodziców.

Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani, poziom recytacji był wysoki, najlepsi otrzymali piękne nagrody.

A oto Lista Laureatów:


I miejsce – Olga Czura i Sołomija Pańkiw oraz Wiktoria Osuch


II miejsce – Albina Zielińska i Andrzej Kowalczuk oraz Wiktoria Kozłowska


III miejsce – Natalia Saczenko i Janina Sławśka

Więcej…

Strona 8 z 23

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami