Spotkanie dzieci z Polski z przedstawicieliami Rady miasta Podwołoczyska

W sobotę 8 lipca odbyło się spotkanie dzieci(wołontariusze) które przyjechali z Polski z Kłodska

Uczesniczące w akcji „Groby pradziada ocal od zapomnienia” z przedstawicielami Rady miasteczka Podwołoczyska.

            W tym spotkaniu uczestniczył głowa Rady (Mer) pan Witalij Dacko, a także p.Bogdan Hac, p.Taras Atamanczuk , p.Oleg Zbryk , Jerzy Mokrij. Spotkanie odbyło się w Szkole Sobotnio-Niedzielnej przy T K P im ks.B.Mireckiego.

            Pan Witalij Dacko podziękował dziecią i młodzieży że zechcieli uczestniczyć w tak wspaniałej Akcji,zamiast tego żeby odpoczywać dzieci zechciały przyjechać pracować na starych cmętarzach w Podwołoczyskach,Kaczanówce,Hałuszczyńcach.Orzechowcu.

            Pan Jerzy Mokrij zrobił krótki ekskurs po Historii naszego kraju,dużo opowiedział o wybitnych postaciach Podwołoczyska.

            Pani Maria Krych opowiedziała o Towarzystwie Kultury Polskiej , a zwłaszcza o jego patronie ks. Bronisławie Mireckim. Zakończyło się spotkanie w bardzo miłej i ciepłej atmosferzy , pan Bogdan Hac wrenczył każdemu dziecku i dorosłym upominki o Podwołoczyskach,wszystkie zapraszali naszych gości do nas na przyszły rok.

            

Więcej…

Wyjazd na wakacje w Polski.

Uczniowie  Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy Towarzystwie im.ks.B.Mireckiego 01.07.2016 r.pojechali do Polski na wakacje, ten wyjazd edukacyjno – wypoczynkowy finansowane  w ramach projektu 'Biało Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju  edukacji polskiej na Ukrainie" współfinansowanego w ramach sprawowania
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

              

Do Polski pojechli najaktywniejsi uczniowie

 

Albina

Zielińska

Wiktoria

Kozłowska

Karina

Gładysz

Ilona

Sawycz

Julia

Dumańska

Andrzej

Kowalczuk

Irena

Bogusz

Olga

Czura

Luba

Kot

Andrzej

Kurnicki

Opiekunem grupy pojechała  mama naszej uczennicy Inna Gładysz

Więcej…

Strona 6 z 26

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami