Św.Mikołaj w Sobotnio-Niedzielnych Szkołach

21 grudnia 2019 roku, do Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy TKP im.Bronisława Mireckiego w Podwołoczyskach i Kołodziejówce dotarł Święty Mikołaj.

Udało mu się   spotkać się z dziećmi, ich rodzicami i dziadkami w sposób niewidoczny, bo poprzez modlitwę, ale w sposób jednak odczuwalny, bo każde dziecko odczuło ciepło i miłość płynące od wielkiego Świętego. Spotkanie, zorganizowane przez Towarzystwo, miało na celu przygotować dzieci do przedświątecznego czasu Bożego Narodzenia.

Na wszystkich uczestników spotkania czekały „pomocnicy” świętego Mikołaja, czyli: prezes Towarzystwa  Maria Krych i nauczyciele języka polskiego  Helena Kogutenko  oraz Maria Byndas.

Wszyscy uczniowie szkół przygotowali wiersze-modlitwy do świętego Mikołaja, które recytowały z wielkim zapałem i zamiłowaniem. Na koniec spotkania wszyscy dzieci  jeszcze raz zwrócili się z prośbą do Świętego Mikołaja że nie zapomni o nich również za rok.

Więcej…

Narodowe święto Niepodległości Polski w Podwołoczyskach

11 listopada 2019 roku w kościele p. w. sw. Zofii w Podwołoczyskach

 została odprawiona Msza św. za tych którzy przyczynili się do Niepodległości Polski.

Po Mszy sw. członkowie T K P im. ks. B. Mireckiego udali się na cmentarz żeby zapalić zniczy

na grobach Polaków spoczywających na starym polskim cmentarzu.

Więcej…

17 września 1939 – 80 rocznica wyzwolenia czy cios w plecy?

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokolew Moskwie 23 sierpnia 1939 r.  paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencjąsojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.

 „ Pakt Ribbentrop-Mołotow nazywa się często IV rozbiorem Polski.

Ta nazwa dobrze oddaje jego istotę. Dwa sąsiadujące z Polską państwa zawarły porozumienie dotyczące podziału jej terytorium pomiędzy siebie. Po kilku tygodniach porozumienie to zostało zrealizowane.

Więcej…

„Groby peradziada ocal od zapomnienia”

Do Kaczanówki , tak jak co roku , przyjechała ekipa dzieci i młodzieży

z Polski żeby zrobić porządek na grobach Polaków spoczywających na mniejscowym cmentarzu  i zobaczyli powalone zabytkowe pomniki , jeszcze od czasów Powstania styczniowego

Więcej…

Strona 1 z 15

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami