Historija

Idea powstania Towarzystwa w Podwołoczyskach kiełkowała od dość dawna. W 2007 r. w Hałuszczyńcach zorganizowało się około 40 osób, w Podwołoczyskach około 60, w Skałacie — 15 osób. Naturalnie w takich sytaacjach konieczny jest lider. Liderem okazała się Maria Krych z Hałuszczyniec, osoba nadzwyczaj energiczna, komunikatywna, posiadająca zmysł organizacyjny, pełen pomysłów. Wśród grona założycielskiego były Maria Wojciechowska (Podwołoczyska), Aniela Kozłowska i Stefania Kozłowska (Hałuszczyńcy), Stanisław Ambroziak (Skałat).

Towarzystwo kultury Polskiej im. ks. Bronisława Mireckiego zostało zarejestrowane w marcu 2008 r., w maju dokonano poświencenia skromnej siedziby, którą udostępniło im Towarzystwo Myśłiwych.

W kwietniu 2008 r. piewsza grupa Polaków złożyła wnioski na Kartę Polaka, obecnie ją posiada ponad 800 osób w całym rejonie Podwołoczyskim.

Towarzystwo Kultury Polskiej im. ks. B.Mireckiego obejmuje całe rejon Podwołoczyski, obecnie mamy swoją sidzibę w Podwołoczyskach przy ul. Tarnopolskiej 9, a członków TKP jest ponad 200 osób.

altCzynne są trzy sobotnio-niedzielnych szkoły w Podwołoczyskach. Hałuszczyńcach i Skałacie uczy się w nich ponad 100 dzieci, konkursy recytatorskie czy też konkurs na najpiękniejszy wianek adwentowy mobilizują dzieci i młodzież i dają możliwiść myśleć i działać twórczo, w Podwołoczyskach pracują nauczycieli pani Oksana Szypak i Maria Krych, w Haluszczyńcach — Helena Kogutenko i w Skałacie — Helena Supińska.

Od kilku lat w naszych miejscowościach organizowane są spotkania z okazji świąt religijnych i narodowych, obchodzone uroczyście są dożynki.Organizowane jest sprzątanie na cmentażach.

Corocznie jest celebrowana uroczysta Msza św. za patrona Towarzystwa ks.Bronisława Mireckiego, ukochanego Duszpasterza naszych stron, bowiem ks. B. Mirecki po wojnie pozoszał wśród swoich parafjin na Wschodzie bo tu zostali Polacy i tu była jego Polska.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami