O nas

Co to jest TKP im ks. Bronisława Mireckiego?

TKP — Towarzystwo Kultury Polskiej — to społeczna organizacja, zrzeszająca Polaków i osoby pochodzenia polskiego zamieszkałych w rejonie Podwołoczyskim obwodu Tarnopolskiego na Ukrainiei współpracują ze wszystkimi, kogo interesuje język polski, Historia i kultura Polski.

Kogo zrzesza TKP?

Członkowie TKP — to ludzie rozmaitego wieku i zajęć: lekarze, nauczyciele, inżynierowie, biznesmeni, robotnicy, uczniowie szkół, emeryci, studenci pochodzenia polskiego. Towarzystwo współpracuje z milosnikami polskiego języka, literatury, kultury i obyczajów.

Nasze cele

Naszym celem jest odrodzenie języka ojczystego, duchowych i kulturalnych tradycji wśród osób pochodzenia polskiego, szkolenie Historii i kultury Polski, wkłada Polaków w ukraińską kulturę, naukę i gospodarkę, rozszerzenie więzi z ojczyzną, rozpwszechnienie wiedzy o Polsce i o Kresach, pomoc osobom pochodzenia polskiego w osiągnięciu jakościowego wyższego wykształcenia, sprzyjanie wzmocnieniu więzi między Ukrainą a Polską.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami